Overheid verplicht eindtoets basisonderwijs

Op de website van de PO-raad is te lezen dat de overheid een eindtoets voor alle kinderen van groep 8 op het reguliere basisonderwijs verplicht heeft gesteld. Anders dan in voorgaande jaren, zal vanaf 2015 verplicht de Eindtoets worden afgenomen. Dat roept vragen op, zoals:

  • Welke toets neemt de basisschool af?
  • Wat betekent dit voor het schoolniveau?
  • Moet ik deze toets oefenen met mijn kind?

Eindtoets verplicht vanaf 2015

Cito-toets of andere eindtoets?

Wat veel ouders niet weten is dat de Cito-toets nooit verplicht is geweest. De meeste scholen namen de Cito wel af in groep 8 om daarmee een niveau te kunnen bepalen voor hun leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Of om te bepalen of hun advies juist was.

Maar verplicht is de eindtoets pas sinds 2015. En er is een verschil tussen de Cito-toets en de Eindtoets.

Cito is namelijk een bedrijf (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) dat zich specialiseert in het op maat maken van toetsen voor het primair, voortgezet en middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Of het nu gaat om de leerlingvolgsysteem-toetsen voor rekenen en begrijpend lezen of voor een vakinhoudelijke toets voor een HBO opleiding verpleegkundige, het Cito maakt toetsen. De Cito-toets groep 8 is er daar slechts één van.

Met het wettelijk verplichten van een Eindtoets zal het aanbod aan Eindtoetsen groeien. Meer bedrijven richten zich nu op het samenstellen van een toets die kinderen in groep 8 kunnen maken.

Het is dus helemaal niet gezegd dat kinderen per definitie de Cito-toets als Eindtoets maken. Wel is de kans groot dat, zeker in de eerste jaren, scholen kiezen voor de Cito-toets. Dat om twee redenen:

  1. De Cito-toets is vertrouwd;
  2. De meeste scholen werken met het leerlingvolgsysteem van Cito en een Cito-score past prima binnen dat systeem.

 

Wat betekent dit voor het schoolniveau?

Scholen gebruikten de Cito-score vaak om hun niveau bij te stellen, op af te stemmen of op te baseren. Dat kan vanaf 2015 niet meer, want de Eindtoets is verplaatst van februari naar april. Te laat voor scholen om een advies te baseren op de Cito-toets.

Scholen zijn dus gedwongen om hun advies te baseren op andere zaken, zoals eerder gemaakte Cito-toetsen (volgens het leerlingvolgsysteem) en de werkhouding van een leerling.

Wel kan de Cito-toets uiteindelijk nog een wijziging teweeg brengen. Stel dat scholen lager adviseren dan de Cito-toets in april uitwijst, dan kan een leerling hoger geplaatst worden op het voortgezet onderwijs. Scholen moeten het advies dan herzien. Andersom kan dat niet. Een leerling kan dus niet lager worden geplaatst dan het advies op basis van de Cito-score. Hoe lang dat zo het geval blijft, is nu nog moeilijk te zeggen.

Zeer waarschijnlijk wordt er de komende jaren door zowel Cito, de regering, als scholen voor het primair en voortgezet onderwijs, stevig geëvalueerd over hoe dit verder moet.

 

Moet ik oefenen voor de Eindtoets?

Oefenen voor de Eindtoets kan zinvol zijn. Zeker wanneer u het niet eens bent met de uitslag van het advies van de school en u wilt aantonen dat uw kind wel degelijk hoger kan. Maar overdrijf dit niet. Een leerling die op alle fronten altijd een vmbo-leerling is geweest, zal zelfs met heel veel oefenen geen havo- of vwo-leerling worden.

Daarbij moet u zich afvragen hoe wenselijk het is dat uw kind alsnog hoger wordt geplaatst dan het daadwerkelijk aan kan.

Echter, om zenuwen, stress en spanningen weg te nemen, kan het heel goed helpen om te oefenen. Als kinderen eenmaal weten wat er van ze wordt verwacht zullen zij tijdens de echte toets ook een stuk beter en hoger scoren.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cito-toets oefenen 2015

De Cito-toets oefenen bereidt kinderen voor op de toets.

Oefenen voor de Cito-toets helpt veel kinderen,

Het belang van de Cito-toets neemt op scholen toe. Middelbare scholen gebruiken steeds vaker de Cito-score om te bepalen naar welk niveau een leerling gaat. Dus of een kind vmbo, havo of vwo gaat doen, hangt steeds meer af van wat een kind op de Cito-toets laat zien. Het is niet gek dat veel ouders willen dat hun kind goed voorbereid wordt op de Cito-toets. De Cito-toets oefenen is een goede voorbereiding op de toets. Waarom? Dat leggen we in dit artikel uit.

Examencultuur

Nederland kent steeds meer een examencultuur. Dat heeft even op zich laten wachten, want voorheen werd er vooral naar de leerkracht geluisterd als het om schoolprestaties ging. Tegenwoordig is de visie van de leerkracht niet meer voldoende. Scores, vooruitgang en ontwikkeling worden aan banden gelegd middels registratiesystemen. Zoals dat van Cito. Deze examencultuur is in Nederland iets van de laatste jaren, maar in Europe kent men dit al langer. Ook de basisschool legt examens af, alleen worden die zo niet genoemd. Het betreft in Nederland een centrale eindtoets.

Voordelen van de Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets werd vanaf 2015 verplicht gesteld: alle kinderen in Nederland maken dus een eindtoets. In veel gevallen is dat de Cito-toets. Het voordeel hiervan is dat de vaardigheden van kinderen goed bekeken worden. Aan de hand van wat ze kunnen wordt een niveau gezocht. Op dat niveau gaan ze, in het voortgezet onderwijs, verder. Daarmee wordt niet al teveel geluisterd naar de mening van een leerkracht, die een kind soms ook verkeerd in kan schatten.

Niet eens met de uitslag

Het kan zijn dat een kind onder het verwachte niveau scoort. Een havo-leerling die ineens op vmbo-niveau scoort. En dan? Gelukkig is er ook nog het leerlingvolgsysteem (LVS). Door de jaren heen maken kinderen namelijk veel meer Cito-toetsen dan de eindtoets. Op die toetsen is al een uitstroom te zien. Wanneer die niet overeenkomt met de Cito-score, kan gekozen worden voor een aangepast advies. Het ligt echter wel aan de middelbare school hoe daarmee wordt omgesprongen.

Is de Cito-toets moeilijk?

Het is niet zozeer dat de toets moeilijk te noemen is, want in principe worden kinderen er jaren op voorbereid. Maar wat wel het geval is, is dat kinderen ineens alle vaardigheden uit de kast moeten trekken die ze de jaren ervoor geoefend hebben. Sommige kinderen worden overvraagd en klappen dicht. Andere kinderen hebben vooral moeite met de opzet van de Cito-toets, want die stelt vragen nu eenmaal anders dan een gewone bloktoets.

Cito-toets oefenen

Vooral om die reden, het wegnemen van stress en het wennen aan de toets, is een reden dat veel ouders de Cito-toets oefenen met hun kind. De Cito-toets oefenen hoeft niet heel lang te duren. Een half uur per dag is meer dan genoeg. Het is ook aan te raden om te oefenen met materiaal dat de toets zoveel mogelijk nabootst. De Cito-toets wordt soms aangeboden als een soort spelletje, waarmee punten verdiend kunnen worden, maar dat is niet realistisch. Op die manier krijgen de kinderen een verkeerd idee van de toets. Beter is om te oefenen met professioneel oefenmateriaal.

Professioneel oefenmateriaal

Het meest professionele oefenmateriaal voor de Cito-toets in groep 8 is op dit moment het oefenpakket ‘Eindtoets Groep 8 Oefenen’. Cito.startpagina.nl heeft dit materiaal zelfs uitgeroepen tot ‘het beste oefenmateriaal voor de Cito-toets’. Het materiaal is zowel in boekvorm als digitaal verkrijgbaar. Digitaal is het te gebruiken op pc, laptop of tablet of uit te printen. Met dit oefenpakket kunt u niet alleen de Cito-toets oefenen, maar ook verder ingaan op de stof met drie extra oefenboeken: Taal en Spelling oefenen, Studievaardigheden oefenen en Oefenen met Procenten.

Cito-toets oefenen

Cito-toets oefenen en drie extra oefenboeken. Digitaal beschikbaar. € 47,-

bestelknop cito

Oefenboek Cito in een ringband.

Het fraaie oefenboek Cito in een ringband, zonder de drie extra oefenboeken. €87,-

bestelknop cito

Cito Oefenboek met drie bonussen

Oefenboek Cito-toets in ringband met drie bonusboeken. € 137,-

bestelknop cito

 

Posted in Cito-toets 2015, Cito-toets oefenen, Eindtoets oefenen | Tagged , , | Leave a comment