Bijles Cito-toets en Entreetoets

Bent u op zoek naar bijles voor uw zoon of dochter om zich beter voor te bereiden op de Entreetoets, dan wel de Cito-toets? Dan bent u niet de enige, want het volgen van bijles voor de Entreetoets of Cito-toets gebeurt steeds vaker, al dan niet digitaal. Veel ouders zien het belang in van het behalen van een hoge score bij de Cito-toets. Het is immers een momentopname. Wanneer het tegenzit is er geen kans op herkansing. Dat kan vervolgens resulteren in een laag schooladvies. Ouders willen er veel aan doen om hun kind hierbij te helpen. Een hulpmiddel is bijles voor de Cito- en Entreetoets.

Wat houdt een bijles Entreetoets en Cito-toets in?

Als je kinderen bijles volgen voor de Entreetoets en de Cito-toets zullen ze voornamelijk Cito oefenen. Dit gebeurt aan de hand van concreet en professioneel oefenmateriaal. Alle opgaven in de Entreetoets en de Cito-toets zijn gericht op de opgedane kennis van de afgelopen acht jaar. Het belang van oefenen en bijles voor de Entreetoets en Cito-toets zit erin dat vaardigheden uit het verleden nog eens worden herhaald. Als het ware worden kennis en vaardigheden uit het verleden opgediept en afgestoft.

 

Thuis bijles

Uiteraard kunt u ook thuis aan bijles doen, bijvoorbeeld door een bijlesdocent in huis te halen. Ook kunt u kiezen om zelf bijles te geven. Als u gebruikt maakt van een compleet oefenpakket zoals Eindtoets Groep 7 Oefenen of Eindtoets Groep 8 Oefenen bent u voorzien van al het benodigde materiaal. U kunt de toetsen nakijken en als er nog extra oefening nodig blijkt te zijn, is die gewoon bijgesloten.

>> Meer over de Entreetoets oefenen

>> Meer over de Cito-toets oefenen

 

Probleemgebieden

Bij bijles gaat het erom de probleemgebieden in beeld te brengen. De probleemgebieden kunnen namelijk goed aangepakt worden, mits ze op de juiste wijze worden aangeleerd. De meest voorkomende problemen bij de Entreetoets en de Cito-toets zijn vakken als begrijpend lezen en studievaardigheden, omdat er weinig in gedaan wordt door scholen. U kunt dit ondervangen door hier zelf mee te oefenen.

 

Voordelen van bijles

Over het algemeen heeft het volgen van bijlessen een positieve invloed op de uiteindelijke uitslag van de toets. Veel kinderen die bijles volgen voor de Entreetoets of Cito-toets halen hiervoor uiteindelijk ook een hogere score en hebben een grotere kans op een hogere uitstroom. Zeker als u denkt dat uw kind een hoger niveau aan kan, kan oefenen daarbij helpen.

Het beste is om al vrij vroeg in het jaar te beginnen met het volgen van bijlessen of eerder. In groep 6 kan al begonnen worden met het volgen van bijlessen voor de Entreetoets in groep 7. Dit zodat er beter ingespeeld kan worden op probleemgebieden en er veel geoefend kan worden, zodat het uiteindelijke resultaat verbeterd zal worden.

Zoals gezegd worden de onderdelen begrijpend lezen en studievaardigheden over het algemeen als lastige onderdelen beschouwd. Maar rekenen en taal kunnen ook voor problemen zorgen als kinderen daar niet goed in zijn. Rekenen en taal (spelling) wegen doorgaans het zwaarst en tellen dus ook zwaar me. Goed oefenen op deze gebieden is dus een goede investering.

 

Kortom, overweegt u om uw zoon of dochter bijles te laten volgen voor de Cito-toets of de Entreetoets om zijn of haar prestaties omhoog te krikken? Dan is het materiaal voor de Entreetoets en Cito-toets zeker een aanrader.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>