Cito-toets

Cito-toets makenIn groep 8 van de basisschool wordt een eindtoets afgenomen, ook wel de Cito-toets genoemd. Deze toets is bedoeld om het niveau van de leerlingen te testen, om een beter advies te kunne geven over het vervolgonderwijs. Voordat de Cito-toets in het leven was geroepen werd dit voornamelijk op het oordeel van de docenten gedaan. Het nadeel hiervan is dat er veel vooroordelen waren die leidden tot een verkeerde instroom in het voortgezet onderwijs. De Cito-toets is bedoeld als onafhankelijk meetmiddel.

Cito-toets groep 8

De Cito-toets in groep 8 is dus bedoeld om inzicht te krijgen in het kunnen van de leerlingen op een objectieve wijze. De leerlingen kunnen dus niet worden afgerekend op basis van vooroordelen. Deze eindtoets wordt vaak gebruikt als hulpmiddel in het adviseren van vervolgonderwijs. Als de uitslag van de eindtoets heel erg afwijkt met het advies van de basisschool is het zaak om uit te zoeken waar dit aan ligt.

Ook is de eindtoets groep 8 van belang voor de school om een idee te hebben op welk niveau hun leerlingen zitten in vergelijking met andere scholen. Basisscholen willen immers ook goed onderwijs aanbieden aan hun leerlingen en zullen er dan ook alles aan doen om dit mogelijk te maken. Als de school laag scoort, gaan veel scholen uitzoeken waar dit aan ligt en eventueel maatregelen nemen. De Schoolinspectie let ook scherp op de Cito-scores.

De eindtoets groep 8 bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. Op sommige scholen kiezen ze er ook voor om aardrijkskunde en geschiedenis te toetsen, maar deze twee onderdelen tellen niet mee in het advies voor vervolgonderwijs. De meeste scholen kiezen er dan ook voor om deze twee onderdelen niet mee te nemen in de eindtoets groep 8, omdat het anders wel erg veel wordt voor de leerlingen.

Uitslag van de eindtoets groep 8

Binnen drie weken nadat de eindtoets is gemaakt wordt de uitslag naar de scholen opgestuurd. Dit duurt zo lang vanwege het feit dat er ieder jaar een andere Cito-toets wordt gemaakt. De moeilijkheid van de eindtoets kan daardoor per jaar variƫren, maar ze proberen toch een Cito-toets groep 8 van dezelfde moeilijkheidsgraad op te stellen als voorgaande jaren. Het is dus wachten op alle toetsen in het hele land, zodat een goede beoordeling kan worden gekozen.

De uitslag van de Cito-toets zal met ouders worden besproken en gaat vervolgens door naar de middelbare school. Het schooladvies zal vaak hetzelfde zijn als de Cito-uitslag. Mocht dat niet zo zijn, dan kan de middelbare school bepalen een leerling hoger of lager te plaatsen.

Subonderdelen Cito-toets

Verschillende onderdelen worden getoetst door midden van de Cito-toets groep 8, namelijk taal, rekenen en ook studievaardigheden. Ook deze onderdelen zijn weer opgedeeld in subonderdelen, zoals spelling, grammatica, getallen en bewerkingen et cetera. De leerlingen krijgen per onderdeel maximaal 60 opgaven die ze binnen een bepaalde tijd beantwoord moeten hebben. De eindtoets van groep 8 neemt ongeveer drie ochtenden in beslag.

Afname

De afname van de Cito-toets wordt landelijk bepaald. Voorheen werd de toets in februari afgenomen, vanaf 2015 is dat in april. Tevens is het verplicht gesteld om een centrale eindtoets af te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>