Entreetoets

Entreetoets groep 7Zit uw zoon of dochter ook in groep 7? Dan staat de Entreetoets voor de deur, deze wordt namelijk tussen april, mei en juni afgenomen. Veel ouders vragen zich af wat het belang van deze eindtoets is en wat de eventuele gevolgen zijn. In deze tekst hopen we u hierover voldoende te informeren.

De Entreetoets groep 7

De Entreetoets is in het leven geroepen om te zien op welk niveau uw zoon of dochter zich bevindt ten tijde van de afname. Om dit te toetsen krijgt uw kind een aantal vragen over taal, rekenen en studievaardigheden. De antwoorden worden opgestuurd naar het Cito en deze zal de toets ook nakijken. Binnen drie weken na het afleggen van de eindtoets krijgt u de uitslag binnen.

De uitslag van de Entreetoets

De uitslag van deze eindtoets groep 7 wordt verwerkt in een leerlingprofiel. Dit profiel krijgt de school in tweevoud opgestuurd. De bedoeling is dat één exemplaar voor de docent is en één exemplaar voor de ouders. Per onderdeel van de eindtoets wordt aangegeven hoe de leerling heeft gescoord.
De hoofdonderdelen taal, rekenen en studievaardigheden zijn weer in subonderdelen ingedeeld, zoals schrijven, begrijpend lezen en woordenschat. Per subonderdeel wordt aangegeven hoeveel vragen er waren, hoeveel procent uw zoon of dochter goed had van de vragen en ten slotte wordt ook nog aangegeven hoe de gemiddelde leerling in Nederland voor hetzelfde onderdeel heeft gescoord. Hiermee wordt uiteindelijk een advies afgegeven voor het vervolgonderwijs.

Het belang van de Entreetoets groep 7

Aangezien de toets vaak al in april wordt afgenomen kan dit een enorm goed hulpmiddel zijn voor docenten om te bepalen op welk niveau uw zoon of dochter zich op het moment bevindt. De Entreetoets zal namelijk een voorlopig en niet-bindend advies uitbrengen voor het vervolgadvies. Het definitieve advies komt pas wanneer de Cito-toets is afgenomen.
Deze eindtoets groep 7 moet u dus zien als een voorlopig advies en om te zien op welk niveau uw kind zich op dit moment bevindt. Ook kan het een goed hulpmiddel zijn om te zien op welke onderdelen uw zoon of dochter wel extra hulp kan gebruiken, zodat hij/zij deze weer verder kan ontwikkelen.

Entreetoets en schooladvies

Sommige scholen hanteren de Entreetoets officiëler en rekenen de score van de Entreetoets om naar een voorlopige Cito-score. Hierop kan alvast een advies worden gebaseerd. Zoals gezegd is dit advies niet zo bindend als de score van de Cito-toets, maar het kan wel een aanleiding zijn om ook de Entreetoets voor te bereiden. Het voortgezet onderwijs kijkt ook naar de score van de Entreetoets.

De gevolgen van de Entreetoets

Aangezien de Entreetoets slechts een momentopname is, zijn er geen directe gevolgen. De uitslag van de Entreetoets geldt slechts als een advies. Als de uitslag heel erg afwijkt van de verwachtingen is het wel verstandig om met de docenten in gesprek te treden en te bekijken of uw zoon of dochter slechts een dip heeft of dat hij/zij extra hulp nodig heeft om de resultaten op de vijzelen. In dat geval kan ervoor gekozen worden om extra te oefenen voor de Cito-toets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>