Overheid verplicht eindtoets basisonderwijs

Op de website van de PO-raad is te lezen dat de overheid een eindtoets voor alle kinderen van groep 8 op het reguliere basisonderwijs verplicht heeft gesteld. Anders dan in voorgaande jaren, zal vanaf 2015 verplicht de Eindtoets worden afgenomen. Dat roept vragen op, zoals:

  • Welke toets neemt de basisschool af?
  • Wat betekent dit voor het schoolniveau?
  • Moet ik deze toets oefenen met mijn kind?

Eindtoets verplicht vanaf 2015

Cito-toets of andere eindtoets?

Wat veel ouders niet weten is dat de Cito-toets nooit verplicht is geweest. De meeste scholen namen de Cito wel af in groep 8 om daarmee een niveau te kunnen bepalen voor hun leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Of om te bepalen of hun advies juist was.

Maar verplicht is de eindtoets pas sinds 2015. En er is een verschil tussen de Cito-toets en de Eindtoets.

Cito is namelijk een bedrijf (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) dat zich specialiseert in het op maat maken van toetsen voor het primair, voortgezet en middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Of het nu gaat om de leerlingvolgsysteem-toetsen voor rekenen en begrijpend lezen of voor een vakinhoudelijke toets voor een HBO opleiding verpleegkundige, het Cito maakt toetsen. De Cito-toets groep 8 is er daar slechts één van.

Met het wettelijk verplichten van een Eindtoets zal het aanbod aan Eindtoetsen groeien. Meer bedrijven richten zich nu op het samenstellen van een toets die kinderen in groep 8 kunnen maken.

Het is dus helemaal niet gezegd dat kinderen per definitie de Cito-toets als Eindtoets maken. Wel is de kans groot dat, zeker in de eerste jaren, scholen kiezen voor de Cito-toets. Dat om twee redenen:

  1. De Cito-toets is vertrouwd;
  2. De meeste scholen werken met het leerlingvolgsysteem van Cito en een Cito-score past prima binnen dat systeem.

 

Wat betekent dit voor het schoolniveau?

Scholen gebruikten de Cito-score vaak om hun niveau bij te stellen, op af te stemmen of op te baseren. Dat kan vanaf 2015 niet meer, want de Eindtoets is verplaatst van februari naar april. Te laat voor scholen om een advies te baseren op de Cito-toets.

Scholen zijn dus gedwongen om hun advies te baseren op andere zaken, zoals eerder gemaakte Cito-toetsen (volgens het leerlingvolgsysteem) en de werkhouding van een leerling.

Wel kan de Cito-toets uiteindelijk nog een wijziging teweeg brengen. Stel dat scholen lager adviseren dan de Cito-toets in april uitwijst, dan kan een leerling hoger geplaatst worden op het voortgezet onderwijs. Scholen moeten het advies dan herzien. Andersom kan dat niet. Een leerling kan dus niet lager worden geplaatst dan het advies op basis van de Cito-score. Hoe lang dat zo het geval blijft, is nu nog moeilijk te zeggen.

Zeer waarschijnlijk wordt er de komende jaren door zowel Cito, de regering, als scholen voor het primair en voortgezet onderwijs, stevig geëvalueerd over hoe dit verder moet.

 

Moet ik oefenen voor de Eindtoets?

Oefenen voor de Eindtoets kan zinvol zijn. Zeker wanneer u het niet eens bent met de uitslag van het advies van de school en u wilt aantonen dat uw kind wel degelijk hoger kan. Maar overdrijf dit niet. Een leerling die op alle fronten altijd een vmbo-leerling is geweest, zal zelfs met heel veel oefenen geen havo- of vwo-leerling worden.

Daarbij moet u zich afvragen hoe wenselijk het is dat uw kind alsnog hoger wordt geplaatst dan het daadwerkelijk aan kan.

Echter, om zenuwen, stress en spanningen weg te nemen, kan het heel goed helpen om te oefenen. Als kinderen eenmaal weten wat er van ze wordt verwacht zullen zij tijdens de echte toets ook een stuk beter en hoger scoren.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>