Schooladvies

In de maand april is het weer tijd voor de Cito-toets. De uitslag van deze toets vormt een advies aan de docenten wat betreft de vervolgopleiding. Een docent moet namelijk een schooladvies uitbrengen voor het vervolgonderwijs, de mogelijkheden die er zijn, zijn: vmbo, havo, vwo, waarvan gymnasium en atheneum.

Uitslag van de eindtoets

De score van uw zoon of dochter zal tussen de 501 en de 550 zijn. Afhankelijk van de uitslag hangt er een schooladvies voor vervolgonderwijs aan vast.

501 is het laagste wat je kunt halen. Bij deze score zal de keuze worden gemaakt tussen het laagste vmbo of zelfs praktijkonderwijs. 550 is het hoogste en bij deze score wordt het vwo (doorgaans gymnasium, vwo met Grieks en Latijn) aangeraden. Voor de tussenliggende scores worden weer andere niveaus aangeraden. Van hoog naar laag ziet dat er als volgt uit:

  • Vwo
  • Havo
  • Vmbo-TL
  • Vmbo-KBL
  • Vmbo-BBL

De score van de Cito-toets is niet altijd bindend en is slechts een advies aangezien dit een momentopname is. Uiteraard kunt u het advies van de Cito-toets wel meenemen in uw keuze van vervolgonderwijs voor uw kind. De meeste middelbare scholen kijken, in het geval van twijfel, wel naar de score.

Objectief advies

De eindtoets is in het leven geroepen voor een objectief advies, omdat sommige docenten onbewust hun vooroordelen ook laten spreken. In het verleden was het namelijk zo dat veel allochtonen en vrouwen werden geadviseerd om een lage opleiding te genieten. Vaak bleek dat deze toch de kwaliteiten hadden om een hogere opleiding te volgen. Om tot een meer onafhankelijk advies te komen is de Cito-toets er.

Advies basisschool

Ook de docent van uw kind geeft zijn of haar advies en onderbouwt deze. Vaak heeft de docent namelijk meer inzicht in de educatieve mogelijkheden van uw zoon of dochter aangezien deze al kennis heeft gemaakt met uw kind en ermee heeft gewerkt. Ook kan een docent zijn of haar oordeel geven gebaseerd op minimaal een jaar, waarmee het geen momentopname meer is. Dit alles geeft het schooladvies meer inhoud.

Als het schooladvies van de docent te veel afwijkt van het advies dat volgt uit de Cito-toets uitslag is het mogelijk om een second opinion te vragen. Vaak wordt deze second opinion ook geregeld door school, uw kind zal namelijk nog een toets moeten doen. Veel gebruikte toetsen zijn de drempeltest of de niotoets. De niotoets is een intelligentietest voor basisscholieren en wordt afgenomen door een pedagoog of een psycholoog. De drempeltest is weer een test waarin de leerling wordt gevraagd een paar opgave te maken, deze test wordt afgenomen door een docent van de school.

Het schooladvies is een spannend moment voor de leerlingen en ouders. Dit is het moment waarop wordt besloten welke vervolgopleiding uw kind gaat volgen, namelijk vmbo, havo, vwo, gymnasium of atheneum. Vanaf dat u het advies basisschool hebt gehoord kunt u echt actief naar een school zoeken voor uw kind. Mocht het advies basisschool zodanig afwijken van het advies van de Cito-toets, dan kunt u vragen om een second opinion. Over het algemeen komt het schooladvies redelijk overheen met de uitslag van de Cito-toets en er wordt dan ook amper gebruik gemaakt van de second opinion.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>